Art. 220: Depunerea declaraţiilor

alexandra.caras/ June 14, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL VIII: Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii socialeSECŢIUNEA 2: Înregistrarea în

Read More

Art. 219: Stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii

alexandra.caras/ June 14, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL VIII: Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii socialeSECŢIUNEA 2: Înregistrarea în

Read More

Art. 218: Baza de calcul

alexandra.caras/ June 14, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL VIII: Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii socialeSECŢIUNEA 2: Înregistrarea în

Read More

Art. 217: Înregistrarea în evidenţa fiscală

alexandra.caras/ June 14, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL VIII: Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii socialeSECŢIUNEA 2: Înregistrarea în

Read More

Art. 216: Contribuţiile sociale obligatorii datorate în România

alexandra.caras/ June 14, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL VIII: Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii socialeSECŢIUNEA 1: Contribuţiile sociale

Read More

Art. 183: Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

alexandra.caras/ June 14, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datoratăFondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 10: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizează venituri, precum şi de alte persoane fizice care optează pentru plata

Read More

Art. 182: Plata contribuţiei

alexandra.caras/ June 14, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 10: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizează venituri, precum şi de alte persoane fizicecare optează pentru plata

Read More

Art. 180: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorata de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei

alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 10: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizează venituri, precum şi de alte persoane fizicecare optează pentru plata

Read More

Art. 175: Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 6: Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)Art. 175: Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate Acest text a fost abrogat. SECŢIUNEA 7: Baza de

Read More

Art. 174: Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)

alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 6: Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)Art. 174: Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele

Read More