Art. 175: Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuții sociale obligatorii
CAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 6: Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
în cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)
Art. 175: Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Acest text a fost abrogat.

SECŢIUNEA 7: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse
Acest text a fost abrogat.

SECŢIUNEA 8: Stabilirea şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse
Acest text a fost abrogat.

SECŢIUNEA 9: Stabilirea contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate
Acest text a fost abrogat.

SECŢIUNEA 10: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizează venituri, precum şi de alte persoane fizice care optează pentru plata contribuţiei

Share this Post