Art. 182: Plata contribuţiei

alexandra.caras/ June 14, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuții sociale obligatorii
CAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 10: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice
care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2)
sau care nu realizează venituri, precum şi de alte persoane fizice
care optează pentru plata contribuţiei

Art. 182: Plata contribuţiei

(1) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.
(2) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) şi c) este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui în care au depus declaraţia.

Share this Post