Art. 183: Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Alexandra.caras/ June 14, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuții sociale obligatorii
CAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 10: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizează venituri, precum şi de alte persoane fizice care optează pentru plata contribuţiei
Art. 183: Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Persoanele prevăzute la art. 180, care încep să realizeze venituri de natura celor prevăzute la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) şi îşi recalculează obligaţia de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul în curs.

CAPITOLUL IV: Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului asigurărilor pentru şomaj
Acest text a fost abrogat.

CAPITOLUL V: Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
Acest text a fost abrogat.

CAPITOLUL VI: Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Acest text a fost abrogat.

CAPITOLUL VII: Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare
Acest text a fost abrogat.

Share this Post