Art. 223: Venituri impozabile obţinute din România

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL VI: Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în RomâniaCAPITOLUL I: Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţiArt. 223: Venituri impozabile obţinute din România (1) Veniturile impozabile obţinute din România, indiferent dacă veniturile sunt primite în România sau în străinătate, sunt:a) dividende de la un rezident;b) dobânzi de la un

Read More

Art. 222: Sfera de cuprindere a impozitului

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL VI: Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în RomâniaCAPITOLUL I: Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţiArt. 222: Sfera de cuprindere a impozitului Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit în continuare impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, se aplică asupra veniturilor brute impozabile obţinute din România. ←

Read More

Art. 221: Contribuabili

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL VI: Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentanţele firmelor străine înfiinţate în RomâniaCAPITOLUL I: Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţiArt. 221: Contribuabili Nerezidenţii care obţin venituri impozabile din România au obligaţia de a plăti impozit conform prezentului capitol şi sunt denumiţi în continuare contribuabili. ← Art. 220^7: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de

Read More

Art. 220^7: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL IX: Contribuţia asiguratorie pentru muncăSECŢIUNEA 2: Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul,declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatoriiArt. 220^7: Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate (1) Persoanele prevăzute la art. 2201 sunt obligate să declare contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată potrivit prevederilor prezentului capitol, până la

Read More

Art. 220^6: Stabilirea şi plata contribuţiei asiguratorie pentru muncă

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL IX: Contribuţia asiguratorie pentru muncăSECŢIUNEA 2: Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul,declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatoriiArt. 220^6: Stabilirea şi plata contribuţiei asiguratorie pentru muncă (1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2201 lit. a) au obligaţia de a calcula contribuţia asiguratorie pentru muncă şi de a o plăti la bugetul de stat, într-un cont distinct,

Read More

Art. 220^5: Excepţii specifice contribuţiei asiguratorii pentru muncă

Alexandra.caras/ September 3, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL IX: Contribuţia asiguratorie pentru muncăSECŢIUNEA 2: Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul,declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatoriiArt. 220^5: Excepţii specifice contribuţiei asiguratorii pentru muncă Contribuţia asiguratorie pentru muncă nu se datorează pentru prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. ← Art.

Read More

Art. 220^4: Baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă

Alexandra.caras/ September 3, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL IX: Contribuţia asiguratorie pentru muncăSECŢIUNEA 2: Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul,declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatoriiArt. 220^4: Baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă (1) Baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă o reprezintă suma câştigurilor brute realizate din salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei

Read More

Art. 220^3: Cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă

Alexandra.caras/ September 3, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL IX: Contribuţia asiguratorie pentru muncăSECŢIUNEA 2: Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul,declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatoriiArt. 220^3: Cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă (1) Cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă este de 2,25%.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă se reduce la

Read More

Art. 220^2: Categorii de venituri pentru care se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă

Alexandra.caras/ September 3, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL IX: Contribuţia asiguratorie pentru muncăSECŢIUNEA 2: Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul,declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii Art. 220^2: Categorii de venituri pentru care se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă (1) Contribuţia asiguratorie pentru muncă se datorează pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, definite la art. 76 alin. (1)-(3), după caz, acordate de către contribuabilii prevăzuţi

Read More

Art. 220^1: Contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă

Alexandra.caras/ June 14, 2019/ 2019 cod fiscal

CAPITOLUL IX: Contribuţia asiguratorie pentru muncăSECŢIUNEA 2: Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul,declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatoriiArt. 220^1: Contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă Contribuabilii obligaţi la plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă sunt, după caz:a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetăţenii români, cetăţeni ai altor state sau

Read More