Art. 173: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor

alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 5: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 154Art. 173: Baza de calcul al contribuţiei de

Read More

Art. 172: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 5: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 154Art. 172: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Read More

Art. 171: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, precum şi din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125

alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 5: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 154Art. 171: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări

Read More

Art. 170: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)

alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 5: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 154Art. 170: Baza de calcul al contribuţiei de

Read More

Art. 169: Depunerea declaraţiilor

alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 4: Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilorArt. 169: Depunerea declaraţiilor (1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a

Read More

Art. 168: Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 4: Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilorArt. 168: Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori

Read More

Art. 167: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane

alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 3: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor aflate sub protecţia sau în custodia statuluiArt. 167: Baza de calcul al

Read More

Art. 166: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse

alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 3: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor aflate sub protecţia sau în custodia statuluiArt. 166: Baza de calcul al

Read More

Art. 165: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii

alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 3: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor aflate sub protecţia sau în custodia statuluiArt. 165: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări

Read More

Art. 164: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru persoanele fizice care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, precum şi pentru persoanele fizice care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri

alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

TITLUL V: Contribuții sociale obligatoriiCAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului național unic de asigurări sociale de sănătateSECŢIUNEA 3: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi în cazul persoanelor aflate sub protecţia sau în custodia statuluiArt. 164: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări

Read More