Revista Română

de Dreptul Muncii

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale.

Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

Recunoaștere:

Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.

Apariții: 6 apariții pe an

Cititorii sunt familiarizaţi cu normele dreptului european şi internaţional al muncii, cu reglementările altor state şi cu jurisprudenţa străină.

În fiecare număr, RRDM vă oferă:

Doctrină – rubrică dedicată articolelor de doctrină, dezbătute de specialişti

Perspective ITM – rubrică de informare despre activitatea Inspectoratelor Teritoriale de Muncă

Expertul vă răspunde – rubrică de informare despre activitatea Inspectoratelor Teritoriale de Muncă

Sinteze de jurisprudenţă

Noutăţi legislative

Cui se adresează

Revista Română de Dreptul Muncii nu poate lipsi din biblioteca profesioniştilor:

< Avocat

< Jurist al unei companii sau al unei instituţii publice

< Director General al unui IMM

< Inspector de Resurse Umane

< Specialist în protecţia muncii

< Magistrat

< Companii şi specialişti în domeniul resurselor umane

Beneficii

Puteţi consulta rapid Revista Română de Dreptul Muncii folosind următoarele instrumente:

< Structurarea pe secţiuni

< Indexul pe cuvinte-cheie

< Cuvinte-cheie în interiorul articolelor

< Rezumat în engleză şi română

< Marcaje de rubrică şi de articol

ECHIPA EDITORIALĂ:

Director prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea

Redactor şef: prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu

Redactor şef adjunct: lector. univ. dr. Ştefan Naubauer

Membri ai Colegiului de redacție

lector univ. dr. Laura Georgescu judecător Petrică Arbănaş

lector univ. dr. Ana Ștefănescu

Consiliul științific

prof. univ. dr. Raluca Dimitriu

conf. univ. dr. Marioara Țichindelean

prof. univ. dr. Ovidiu Ținca

prof. univ. dr. Magda Volonciu

În paginile revistei sunt discutate noi dispoziţii legale, proiecte de acte normative, hotărâri judecătoreşti, decizii ale Curţii Constituţionale.

Revista Română de Dreptul Muncii este o tribună de dezbateri în dreptul muncii şi totodată o sursă esenţială de informaţie şi analiză, menită să contribuie la formarea unei doctrine eficiente şi solide şi să sprijine crearea unui cadru legislativ modern.

Recunoaștere:

Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.

Apariții: 6 apariții pe an

 

Autori de prestigiu.

Design modern.

Subiecte practice și de actualitate.