Art. 217: Înregistrarea în evidenţa fiscală

alexandra.caras/ June 14, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

CAPITOLUL VIII: Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale
SECŢIUNEA 2: Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul,
declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii 
Art. 217: Înregistrarea în evidenţa fiscală

Persoanele prevăzute la art. 216 alin. (3) şi (4) au obligaţia să se înregistreze fiscal la organul fiscal competent potrivit Codului de procedură fiscală, ca plătitor de contribuţii sociale obligatorii, în termen de 30 de zile de la data la care se încadrează în această categorie.

Share this Post