Pandectele

Române

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Recunoaștere:

Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.

Apariții: 6 apariții pe an

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându‑se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată articolelor de doctrină, dezbătute de specialişti

Jurisprudenţă – jurisprudenţa relevantă a instanţelor naţionale şi străine Din arhiva

Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional

Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc

Cui se adresează

Revista Pandectele Române nu poate lipsi din biblioteca profesioniştilor:

< Jurist al unei companii sau al unei instituţii publice

< Magistrat

< Notar

< Executor judecătoresc

< Profesionişti ai dreptului indiferent de specializare

< Avocat

 

Beneficii

Puteţi consulta rapid Pandectele Române folosind următoarele instrumente:

< Structurarea pe secţiuni

< Indexul pe cuvinte-cheie

< Cuvinte-cheie în interiorul articolelor

< Rezumat în limba engleză şi limba română

ECHIPA EDITORIALĂ:

Director: prof. univ. dr. Mircea Duţu

Redactor-șef: prof. univ. dr. Gabriela Răducan

Colegiul de redacţie:

prof. univ. dr. Radu Catană
prof. univ. dr. Sevastian Cercel
avocat dr. Horaţiu Dan Dumitru
judecător prof. univ. dr. Dan Lupaşcu
prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu
prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guţan
prof. univ. dr. Irina Sferdian
dr. Irina Alexe
conf. univ. dr. Raluca Bercea
conf. univ. dr. Dan Cimpoeru
lect. univ. dr. Adina Buciuman
Avocat, drd. Mihai Mareș
Avocat, dr. Marius Petroiu


Consiliul ştiinţific:

academician m.c. Ion Dogaru

profesor Nicolas Queloz

profesor Hugues Fulchiron

prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan

prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu

prof. univ. dr. Dan Chirică

prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor

prof. univ. dr. Ion Deleanu

Revista se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări şi Studii Juridice.

Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus pe piaţa de specialitate prin înalta ţinută ştiinţifică a conţinutului său, asigurată prin concursul a numeroși practicieni şi teoreticieni, autori de prestigiu.

Recunoaștere:

Revista este cotată în trei baze de date internaționale (BDI: EBSCO, ProQuest) și acreditată CNCSIS.

Apariții: 6 apariții pe an

Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, consilier la Înalta Curte de Justiție și Casație, revista păstrează structura dată de fondatorul său, adăugându‑se câteva rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică:

Dosar – rubrică dedicată articolelor de doctrină, dezbătute de specialişti

Jurisprudenţă – jurisprudenţa relevantă a instanţelor naţionale şi străine Din arhiva

Pandectelor Române – extrase din Pandectele istorice Meridiane juridice – articole despre reglementări şi instituţii juridice străine şi evoluţia dreptului pe plan internaţional

Istoria juridică – prezentarea unor personalităţi marcante ale dreptului românesc

Cui se adresează

Revista Pandectele Române nu poate lipsi din biblioteca profesioniştilor:

< Jurist al unei companii sau al unei instituţii publice

< Magistrat

< Notar

< Executor judecătoresc

< Profesionişti ai dreptului indiferent de specializare

< Avocat

 

Beneficii

Puteţi consulta rapid Pandectele Române folosind următoarele instrumente:

< Structurarea pe secţiuni

< Indexul pe cuvinte-cheie

< Cuvinte-cheie în interiorul articolelor

< Rezumat în limba engleză şi limba română

ECHIPA EDITORIALĂ:

Director: prof. univ. dr. Mircea Duţu

Redactor-șef: prof. univ. dr. Gabriela Răducan

 

Colegiul de redacţie:

avocat dr. Horaţiu Dan Dumitru

judecător conf. univ. dr. Dan Lupaşcu

prof. univ. dr. Elena Simina Tănăsescu

conf. univ. dr. Radu Catană

conf. univ. dr. Irina Sferdian

lector univ. dr. Raluca Bercea

prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca

prof. univ. dr. Bianca Selejan-Guţan

prof. univ. dr. Sevastian Cercel

 

Consiliul ştiinţific:

academician m.c. Ion Dogaru

profesor Nicolas Queloz

profesor Hugues Fulchiron

prof. univ. dr. Corneliu Bîrsan

prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu

prof. univ. dr. Dan Chirică

prof. univ. dr. Dan Claudiu Dănișor

prof. univ. dr. Ion Deleanu

Autori de prestigiu.

Design modern.

Subiecte practice și de actualitate.