Art. 280: Efectele nulităţii

Alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL V: NulităţileArt. 280: Efectele nulităţii (1) Încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condiţiile prevăzute expres de prezentul cod.(2) Actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la rândul lor lovite de nulitate, atunci când există o legătură directă între acestea şi actul declarat nul.(3) Atunci

Read More

Art. 279: Înlăturarea unor omisiuni vădite

Alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL IV: Modificarea actelor procedurale,îndreptarea erorilor materiale şiînlăturarea unor omisiuni văditeArt. 279: Înlăturarea unor omisiuni vădite Dispoziţiile art. 278 se aplică şi în cazul când organul judiciar, ca urmare a unei omisiuni vădite, nu s-a pronunţat asupra sumelor pretinse de martori, experţi, interpreţi, avocaţi, potrivit art. 272 şi 273, precum şi cu privire la

Read More

Art. 278: Îndreptarea erorilor materiale

Alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL IV: Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şiînlăturarea unor omisiuni văditeArt. 278: Îndreptarea erorilor materiale (1) Erorile materiale evidente din cuprinsul unui act procedural se îndreaptă de însuşi organul de urmărire penală, de judecătorul de drepturi şi libertăţi sau de cameră preliminară ori de instanţa care a întocmit actul, la cererea celui interesat

Read More

Art. 277: Modificări în acte procedurale

Alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL IV: Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi înlăturarea unor omisiuni văditeArt. 277: Modificări în acte procedurale (1) Orice adăugare, corectură ori suprimare făcută în cuprinsul unui act procedural este luată în considerare numai dacă aceste modificări sunt confirmate în scris, în cuprinsul sau la sfârşitul actului, de către cei care l-au semnat.(2)

Read More

Art. 276: Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi

Alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL III: Cheltuielile judiciareArt. 276: Plata cheltuielilor judiciare făcute de părţi (1) În caz de condamnare, renunţare la urmărirea penală, renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei, inculpatul este obligat să plătească persoanei vătămate, precum şi părţii civile căreia i s-a admis acţiunea civilă cheltuielile judiciare făcute de acestea.(2) Când acţiunea

Read More

Art. 275: Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri

Alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL III: Cheltuielile judiciareArt. 275: Plata cheltuielilor avansate de stat în celelalte cazuri (1) Cheltuielile judiciare avansate de stat sunt suportate după cum urmează:1. în caz de achitare, de către:a) persoana vătămată, în măsura în care i se reţine o culpă procesuală;b) partea civilă căreia i s-au respins în totul pretenţiile civile, în măsura

Read More

Art. 274: Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare, amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei

Alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL III: Cheltuielile judiciareArt. 274: Plata cheltuielilor avansate de stat în caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare, amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei (1) În caz de renunţare la urmărirea penală, condamnare, amânare a aplicării pedepsei sau renunţare la aplicarea pedepsei, suspectul sau, după caz, inculpatul este obligat la plata cheltuielilor

Read More

Art. 273: Sumele cuvenite martorului, expertului şi interpretului

Alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL III: Cheltuielile judiciareArt. 273: Sumele cuvenite martorului, expertului şi interpretului (1) Martorul, expertul şi interpretul chemaţi de organul de urmărire penală ori de instanţă au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli necesare, prilejuite de chemarea lor.(2) Martorul, expertul şi interpretul care sunt salariaţi au dreptul la venitul

Read More

Art. 272: Acoperirea cheltuielilor judiciare

Alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL III: Cheltuielile judiciareArt. 272: Acoperirea cheltuielilor judiciare (1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de probă, onorariile avocaţilor, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului penal se acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părţi.(2) Cheltuielile judiciare prevăzute la alin. (1), avansate de

Read More

Art. 271: Calculul termenelor în cazul măsurilor privative sau restrictive de drepturi

Alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL II: TermeneleArt. 271: Calculul termenelor în cazul măsurilor privative sau restrictive de drepturi În calculul termenelor privind măsurile preventive sau orice măsuri restrictive de drepturi, ora sau ziua de la care începe şi cea la care se sfârşeşte termenul intră în durata acestuia. ← Art. 270: Acte considerate ca făcute în termen Art.

Read More