Art. 279: Înlăturarea unor omisiuni vădite

Alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 procedura penala

Sintact.ro

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comune
CAPITOLUL IV: Modificarea actelor procedurale,
îndreptarea erorilor materiale şi

înlăturarea unor omisiuni vădite
Art. 279: Înlăturarea unor omisiuni vădite

Dispoziţiile art. 278 se aplică şi în cazul când organul judiciar, ca urmare a unei omisiuni vădite, nu s-a pronunţat asupra sumelor pretinse de martori, experţi, interpreţi, avocaţi, potrivit art. 272 şi 273, precum şi cu privire la restituirea lucrurilor sau la ridicarea măsurilor asigurătorii.

Share this Post