Art. 280: Efectele nulităţii

alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 procedura penala

Sintact.ro

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comune
CAPITOLUL V: Nulităţile
Art. 280: Efectele nulităţii

(1) Încălcarea dispoziţiilor legale care reglementează desfăşurarea procesului penal atrage nulitatea actului în condiţiile prevăzute expres de prezentul cod.
(2) Actele îndeplinite ulterior actului care a fost declarat nul sunt la rândul lor lovite de nulitate, atunci când există o legătură directă între acestea şi actul declarat nul.
(3) Atunci când constată nulitatea unui act, organul judiciar dispune, când este necesar şi dacă este posibil, refacerea acelui act cu respectarea dispoziţiilor legale.

Share this Post