Art. 270: Acte considerate ca făcute în termen

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL II: TermeneleArt. 270: Acte considerate ca făcute în termen (1) Actul depus înăuntrul termenului prevăzut de lege la administraţia locului de deţinere ori la unitatea militară sau la oficiul poştal prin scrisoare recomandată este considerat ca făcut în termen. Înregistrarea sau atestarea făcută de către administraţia locului de deţinere pe actul depus, recipisa

Read More

Art. 269: Calculul termenelor procedurale

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL II: TermeneleArt. 269: Calculul termenelor procedurale (1) La calcularea termenelor procedurale se porneşte de la ora, ziua, luna sau anul prevăzut în actul care a provocat curgerea termenului, în afară de cazul când legea dispune altfel.(2) La calcularea termenelor pe ore sau pe zile nu se socoteşte ora sau ziua de la care

Read More

Art. 268: Consecinţele nerespectării termenului

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL II: TermeneleArt. 268: Consecinţele nerespectării termenului (1) Când pentru exercitarea unui drept procesual legea prevede un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului şi nulitatea actului făcut peste termen.(2) Când o măsură procesuală nu poate fi luată decât pe un anumit termen, expirarea acestuia atrage de drept încetarea efectului măsurii.(3) Pentru

Read More

Art. 267: Accesul la bazele electronice de date

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducereArt. 267: Accesul la bazele electronice de date (1) În vederea realizării procedurii de citare, a comunicării actelor de procedură sau a aducerii cu mandat la desfăşurarea procedurilor, procurorul sau instanţa au drept de acces direct la bazele electronice de date deţinute de organele administraţiei

Read More

Art. 266: Executarea mandatului de aducere

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducereArt. 266: Executarea mandatului de aducere (1) Mandatul de aducere se execută prin organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de ordine publică. Persoana căreia i se încredinţează executarea mandatului transmite mandatul persoanei pentru care acesta a fost emis şi îi solicită să

Read More

Art. 265: Mandatul de aducere

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducereArt. 265: Mandatul de aducere (1) O persoană poate fi adusă în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară,

Read More

Art. 264: Comunicarea altor acte procedurale

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducereArt. 264: Comunicarea altor acte procedurale (1) Comunicarea celorlalte acte de procedură se face potrivit dispoziţiilor prevăzute în prezentul capitol.(2) În cazul persoanelor private de libertate, comunicarea celorlalte acte de procedură se face prin fax sau prin orice alt mijloc de comunicare electronică disponibil la

Read More

Art. 263: Incidente privind citarea

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comune CAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere Art. 263: Incidente privind citarea (1) În cursul judecăţii, neregularitatea cu privire la citare este luată în considerare doar dacă partea lipsă la termenul la care s-a produs neregularitatea o invocă la termenul următor la care este prezentă sau legal citată, dispoziţiile privind

Read More

Art. 262: Dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei

alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comune CAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere Art. 262: Dovada de primire şi procesul-verbal de predare a citaţiei (1) Dovada de primire a citaţiei trebuie să cuprindă numărul dosarului, denumirea organului de urmărire penală sau a instanţei care a emis citaţia, numele, prenumele şi calitatea persoanei citate, precum şi data

Read More

Art. 261^1: Imposibilitatea de a comunica citaţia

alexandra.caras/ May 30, 2019/ 2019 procedura penala

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comuneCAPITOLUL I: Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducereArt. 261^1: Imposibilitatea de a comunica citaţia Când comunicarea citaţiei nu se poate face, deoarece imobilul nu există, este nelocuit ori destinatarul nu mai locuieşte în imobilul respectiv, sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută din alte motive asemănătoare, agentul întocmeşte un proces-verbal în

Read More