Art. 272: Acoperirea cheltuielilor judiciare

Alexandra.caras/ June 10, 2019/ 2019 procedura penala

Sintact.ro

TITLUL VI: Acte procesuale şi procedurale comune
CAPITOLUL III: Cheltuielile judiciare
Art. 272: Acoperirea cheltuielilor judiciare

(1) Cheltuielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de probă, onorariile avocaţilor, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de desfăşurarea procesului penal se acoperă din sumele avansate de stat sau plătite de părţi.
(2) Cheltuielile judiciare prevăzute la alin. (1), avansate de stat, sunt cuprinse distinct, după caz, în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, al Ministerului Public, precum şi al altor ministere de resort.

Share this Post