Art. 220^2: Categorii de venituri pentru care se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă

alexandra.caras/ September 3, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

CAPITOLUL IX: Contribuţia asiguratorie pentru muncă
SECŢIUNEA 2: Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul,
declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii
Art. 220^2: Categorii de venituri pentru care
se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă

(1) Contribuţia asiguratorie pentru muncă se datorează pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, definite la art. 76 alin. (1)-(3), după caz, acordate de către contribuabilii prevăzuţi la art. 2201 lit. a), respectiv realizate de către persoanele fizice prevăzute la art. 2201 lit. b).
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60.

Share this Post