Art. 220^5: Excepţii specifice contribuţiei asiguratorii pentru muncă

alexandra.caras/ September 3, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

CAPITOLUL IX: Contribuţia asiguratorie pentru muncă
SECŢIUNEA 2: Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul,
declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii
Art. 220^5: Excepţii specifice contribuţiei asiguratorii pentru muncă

Contribuţia asiguratorie pentru muncă nu se datorează pentru prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

← Art. 220^4: Baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă

Share this Post