Art. 220^3: Cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă

alexandra.caras/ September 3, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

CAPITOLUL IX: Contribuţia asiguratorie pentru muncă
SECŢIUNEA 2: Înregistrarea în evidenţa fiscală, baza de calcul,
declararea, stabilirea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii
Art. 220^3: Cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă

(1) Cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă este de 2,25%.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuţiei asiguratorii pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, în cazul angajatorilor care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5.

Share this Post