Art. 173: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Alexandra.caras/ June 13, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuții sociale obligatorii
CAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 5: Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul
persoanelor fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane
exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 154
Art. 173: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor

Acest text a fost abrogat.

Share this Post