Art. 166: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse

Alexandra.caras/ May 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuții sociale obligatorii
CAPITOLUL III: Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată
Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
SECŢIUNEA 3: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor,
precum şi în cazul persoanelor aflate sub protecţia sau în custodia statului
Art. 166: 
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute,
dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse

Acest text a fost abrogat.
Share this Post