Art. 184: Curgerea termenului. Prelungirea acestuia

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL V: Termenele proceduraleArt. 184: Curgerea termenului. Prelungirea acestuia (1) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă legea nu dispune altfel.(2) Se consideră că actul a fost comunicat părţii şi în cazul în care aceasta a primit sub semnătură copie de pe act, precum şi în cazul în care ea a cerut

Read More

Art. 183: Actele depuse la poştă, servicii specializate de curierat, unităţi militare sau locuri de deţinere

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL V: Termenele proceduraleArt. 183: Actele depuse la poştă, servicii specializate de curierat, unităţi militare sau locuri de deţinere (1) Actul de procedură, depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare ori trimis prin fax sau e-mail, este

Read More

Art. 182: Împlinirea termenului

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL V: Termenele proceduraleArt. 182: Împlinirea termenului (1) Termenul care se socoteşte pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlineşte la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură.(2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanţă sau într-un alt loc, termenul se va împlini la

Read More

Art. 181: Calculul termenelor

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generale TITLUL V: Termenele procedurale Art. 181: Calculul termenelor (1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după cum urmează: 1. când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare; 2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la

Read More

Art. 180: Stabilirea termenelor

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL V: Termenele proceduraleArt. 180: Stabilirea termenelor (1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instanţă şi reprezintă intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedură sau în care este interzis să se îndeplinească un act de procedură.(2) În cazurile prevăzute de lege, termenul este reprezentat de data la care se îndeplineşte

Read More

Art. 179: Efectele nulităţii

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL III: Nulitatea actelor de procedurăArt. 179: Efectele nulităţii (1) Actul de procedură nul sau anulabil este desfiinţat, în tot sau în parte, de la data îndeplinirii lui.(2) Dacă este cazul, instanţa dispune refacerea actului de procedură, cu respectarea tuturor condiţiilor de validitate.(3) Desfiinţarea unui act de procedură atrage şi desfiinţarea actelor de

Read More

Art. 178: Invocarea nulităţii

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA III: Despre bunuri*)*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-asunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.TITLUL V: Administrarea bunurilor altuiaCAPITOLUL III: Regimul juridic al administrăriiSECŢIUNEA 5: Plasamentele considerate sigureArt. 178: Invocarea nulităţii (1) Nulitatea absolută poate fi invocată de orice parte din proces, de judecător sau, după caz, de procuror, în orice stare

Read More

Art. 177: Îndreptarea neregularităţilor actului de procedură

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generale TITLUL IV: Actele de procedură CAPITOLUL III: Nulitatea actelor de procedură Art. 177: Îndreptarea neregularităţilor actului de procedură (1) Ori de câte ori este posibilă înlăturarea vătămării fără anularea actului, judecătorul va dispune îndreptarea neregularităţilor actului de procedură. (2) Cu toate acestea, nulitatea nu poate fi acoperită dacă a intervenit decăderea ori o altă sancţiune procedurală

Read More

Art. 176: Nulitatea necondiţionată

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL III: Nulitatea actelor de procedurăArt. 176: Nulitatea necondiţionată Nulitatea nu este condiţionată de existenţa unei vătămări în cazul încălcării dispoziţiilor legale referitoare la:1. capacitatea procesuală;2. reprezentarea procesuală;3. competenţa instanţei;4. compunerea sau constituirea instanţei;5. publicitatea şedinţei de judecată;6. alte cerinţe legale extrinseci actului de procedură, dacă legea nu dispune altfel. ← Art. 175:

Read More

Art. 175: Nulitatea condiţionată

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA I: Dispoziții generaleTITLUL IV: Actele de procedurăCAPITOLUL III: Nulitatea actelor de procedurăArt. 175: Nulitatea condiţionată (1) Actul de procedură este lovit de nulitate dacă prin nerespectarea cerinţei legale s-a adus părţii o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestuia.(2) În cazul nulităţilor expres prevăzute de lege, vătămarea este prezumată, partea interesată putând face dovada contrară. ←

Read More