Art. 204: Modificarea cererii de chemare în judecată

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecatăArt. 204: Modificarea cererii de chemare în judecată (1) Reclamantul poate să îşi modifice cererea şi să propună noi dovezi, sub sancţiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanţa dispune amânarea

Read More

Art. 203: Măsuri pentru pregătirea judecăţii

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecatăArt. 203: Măsuri pentru pregătirea judecăţii (1) Judecătorul, sub rezerva dezbaterii la primul termen de judecată, dacă s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată, va putea dispune citarea pârâtului la interogatoriu, alte măsuri pentru administrarea probelor, precum şi orice

Read More

Art. 202: Reprezentarea judiciară a părţilor în caz de coparticipare procesuală

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecatăArt. 202: Reprezentarea judiciară a părţilor în caz de coparticipare procesuală (1) În procesele în care, în condiţiile art. 59, sunt mai mulţi reclamanţi sau pârâţi, judecătorul, ţinând cont de numărul foarte mare al acestora, de necesitatea de a se

Read More

Art. 201: Fixarea primului termen de judecată

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecatăArt. 201: Fixarea primului termen de judecată (1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligaţia de

Read More

Art. 200: Verificarea cererii şi regularizarea acesteia

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecatăArt. 200: Verificarea cererii şi regularizarea acesteia (1) Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică, de îndată, dacă cererea de chemare în judecată este de competenţa sa şi dacă aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197.(2) În cazul în

Read More

Art. 199: Înregistrarea cererii

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecatăArt. 199: Înregistrarea cererii (1) Cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant, sosită prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin înscris în formă electronică, se înregistrează şi primeşte dată certă prin

Read More

Art. 198: Cumulul de cereri

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecatăArt. 198: Cumulul de cereri Prin aceeaşi cerere de chemare în judecată, reclamantul poate formula mai multe capete principale de cerere împotriva aceleiaşi persoane, în condiţiile art. 99 alin. (2). ← Art. 197: Timbrarea cererii Art. 199: Înregistrarea cererii →

Art. 197: Timbrarea cererii

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecatăArt. 197: Timbrarea cererii În cazul în care cererea este supusă timbrării, dovada achitării taxelor datorate se ataşează cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficientă atrage anularea cererii de chemare în judecată, în condiţiile legii. ← Art. 196: Nulitatea cererii Art. 198:

Read More

Art. 196: Nulitatea cererii

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecatăArt. 196: Nulitatea cererii (1) Cererea de chemare în judecată care nu cuprinde numele şi prenumele sau, după caz, denumirea oricăreia dintre părţi, obiectul cererii, motivele de fapt ale acesteia ori semnătura părţii sau a reprezentantului acesteia este nulă. Dispoziţiile

Read More

Art. 195: Numărul de exemplare

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

CARTEA II: Procedura contencioasăTITLUL I: Procedura în faţa primei instanţeCAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecatăSECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecatăArt. 195: Numărul de exemplare Cererea de chemare în judecată se va face în numărul de exemplare stabilit la art. 149 alin. (1). ← Art. 194: Cuprinsul cererii de chemare în judecată Art. 196: Nulitatea cererii →