Art. 177: Îndreptarea neregularităţilor actului de procedură

Alexandra.caras/ June 7, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziții generale
TITLUL IV: Actele de procedură
CAPITOLUL III: Nulitatea actelor de procedură
Art. 177: Îndreptarea neregularităţilor actului de procedură

(1) Ori de câte ori este posibilă înlăturarea vătămării fără anularea actului, judecătorul va dispune îndreptarea neregularităţilor actului de procedură.
(2) Cu toate acestea, nulitatea nu poate fi acoperită dacă a intervenit decăderea ori o altă sancţiune procedurală sau dacă se produce ori subzistă o vătămare.
(3) Actul de procedură nu va fi anulat dacă până la momentul pronunţării asupra excepţiei de nulitate a dispărut cauza acesteia.

Share this Post