Art. 195: Numărul de exemplare

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA II: Procedura contencioasă
TITLUL I: Procedura în faţa primei instanţe
CAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecată
SECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecată
Art. 195: Numărul de exemplare

Cererea de chemare în judecată se va face în numărul de exemplare stabilit la art. 149 alin. (1).

Share this Post