Art. 203: Măsuri pentru pregătirea judecăţii

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA II: Procedura contencioasă
TITLUL I: Procedura în faţa primei instanţe
CAPITOLUL I: Sesizarea instanţei de judecată
SECŢIUNEA 2: Cererea de chemare în judecată
Art. 203: Măsuri pentru pregătirea judecăţii

(1) Judecătorul, sub rezerva dezbaterii la primul termen de judecată, dacă s-a solicitat prin cererea de chemare în judecată, va putea dispune citarea pârâtului la interogatoriu, alte măsuri pentru administrarea probelor, precum şi orice alte măsuri necesare pentru desfăşurarea procesului potrivit legii.
(2) În condiţiile legii se vor putea încuviinţa, prin încheiere executorie, măsuri asigurătorii, precum şi măsuri pentru asigurarea probelor.

Share this Post