Art. 862: Limitele exercitării dreptului de proprietate publică

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

TITLUL VI: Proprietatea publică
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 862: Limitele exercitării dreptului de proprietate publică


(1)Dreptul de proprietate publică este susceptibil de orice limite reglementate de lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate privată, în măsura în care acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate.
(2)Incompatibilitatea se constată prin acordul dintre titularul proprietăţii publice şi persoana interesată sau, în caz de divergenţă, pe cale judecătorească.
(3)În aceste cazuri, persoana interesată are dreptul la o justă şi promptă despăgubire din partea titularului proprietăţii publice.

Share this Post