Art. 861: Caracterele dreptului de proprietate publică

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

TITLUL VI: Proprietatea publică
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 861: Caracterele dreptului de proprietate publică

(1)Bunurile proprietate publică sunt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile.
(2)Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz şi nu poate fi dobândită de terţi prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia de bună-credinţă asupra bunurilor mobile.
(3)În condiţiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinţă şi pot fi concesionate ori închiriate.

Share this Post