Art. 863: Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

TITLUL VI: Proprietatea publică
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 863: Cazurile de dobândire a dreptului de proprietate publică

 

Dreptul de proprietate publică se dobândeşte:
a)prin achiziţie publică, efectuată în condiţiile legii;
b)prin expropriere pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii;
c)prin donaţie sau legat, acceptat în condiţiile legii, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dispunătorului, devine de uz ori de interes public;
d)prin convenţie cu titlu oneros, dacă bunul, prin natura lui sau prin voinţa dobânditorului, devine de uz ori de interes public;
e)prin transferul unui bun din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia sau din domeniul privat al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al acesteia, în condiţiile legii;
f)prin alte moduri stabilite de lege.

Share this Post