Art. 860: Domeniul public naţional, judeţean şi local

Alexandra.caras/ May 7, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

TITLUL VI: Proprietatea publică
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

(1)Bunurile proprietate publică fac parte din domeniul public naţional, judeţean sau, după caz, local.
(2)Delimitarea dintre domeniul public naţional, judeţean şi local se face în condiţiile legii.
(3)Bunurile care formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale potrivit unei legi organice nu pot fi trecute din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale sau invers decât ca urmare a modificării legii organice. În celelalte cazuri, trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale şi invers se face în condiţiile legii.

Share this Post