Art. 27: Legea aplicabilă hotărârilor

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil
CAPITOLUL III: Aplicarea legii de procedură civilă
Art. 27: Legea aplicabilă hotărârilor

Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.
*) Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Banca Comercială Română – S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 7.980/176/2016 al Curţii de Apei Alba Iulia – Secţia a II-a civilă, în Dosarul nr. 12.555/225/2015 al Curţii de Apel Craiova – Secţia a II-a civilă şi în Dosarul nr. 23.561/301/2015 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a VI-a civilă, de Societatea Cez Vânzare – S.A. din Craiova în Dosarul nr. 21.715/215/2015 al Curţii de Apel Craiova – Secţia a II-a civilă, de Paraschiva Vulcu în Dosarul nr. 1.654/306/2017 al Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia a II-a civilă, de Societatea Distribuţie Energie Oltenia – S.A. din Craiova în Dosarul nr. 8.355/225/2015 al Curţii de Apel Craiova – Secţia a II-a civilă, de Societatea Park Modoş – S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 912/252/2016 al Curţii de Apel Timişoara – Secţia I civilă şi de Societatea Auto Kino – S.R.L. din Braşov în Dosarul nr. 5.741/197/2015 al Curţii de Apel Braşov – Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt neconstituţionale.

Share this Post