Art. 26: Legea aplicabilă mijloacelor de probă

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură
civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil

CAPITOLUL III: Aplicarea legii de procedură civilă
Art. 26: Legea aplicabilă mijloacelor de probă

(1) Legea care guvernează condiţiile de admisibilitate şi puterea doveditoare a probelor preconstituite şi a prezumţiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârşirii faptelor juridice care fac obiectul probaţiunii.
(2) Administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data administrării lor.

Share this Post