Art. 28: Teritorialitatea legii de procedură

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi
principiile fundamentale ale procesului civil

CAPITOLUL III: Aplicarea legii de procedură civilă
Art. 28: Teritorialitatea legii de procedură

(1) Dispoziţiile legii de procedură se aplică tuturor proceselor care se judecă de către instanţele române, sub rezerva unor dispoziţii legale contrare.
(2) În cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea legii de procedură aplicabile se face potrivit normelor cuprinse în cartea a VII-a.

Share this Post