Art. 25: Legea aplicabilă proceselor în curs

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil
CAPITOLUL III: Aplicarea legii de procedură civilă
Art. 25: Legea aplicabilă proceselor în curs

(1) Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi.
(2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenţei instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe, potrivit legii sub care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispoziţiile legale privitoare la competenţă, în vigoare la data când a început procesul, rămân aplicabile.
(3) În cazul în care instanţa învestită este desfiinţată, dosarele se vor trimite din oficiu instanţei competente potrivit legii noi. Dispoziţiile alin. (1) rămân aplicabile.

Share this Post