Art. 24: Legea aplicabilă proceselor noi

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

TITLUL PRELIMINAR: Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil
CAPITOLUL III: Aplicarea legii de procedură civilă
Art. 24: Legea aplicabilă proceselor noi

Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare.Art. 24:
Legea aplicabilă proceselor noi
Dispoziţiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în vigoare.

Share this Post