Art. 123: Stabilirea şi plata impozitului anual datorat

Alexandra.caras/ May 8, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabil
Art. 123: Stabilirea şi plata impozitului anual datorat

(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre următoarele:
a) venitul net anual impozabil determinat potrivit art. 118;
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care determinarea venitului net anual se efectuează prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 şi 119 pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 1231.(N.R. se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)
(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, şi contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 721, pot dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, în conformitate cu reglementările art. 1231, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii.(N.R. se aplică începând cu impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2019)
(5)
[textul din Art. 123, alin. (5) din titlul IV, capitolul XI a fost abrogat la 01-apr-2019 de Art. I, punctul 19. din Legea 30/2019]
(6) [textul din Art. 123, alin. (6) din titlul IV, capitolul XI a fost abrogat la 01-apr-2019 de Art. I, punctul 19. din Legea 30/2019]
(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.

← Art. 122: Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate

Art. 123^1: Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra
destinaţiei unei sume din impozit (se aplică de la 1 aprilie 2019) →

Share this Post