Art. 121: Bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat

Alexandra.caras/ May 8, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabil
Art. 121: Bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat

(1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat se acordă o bonificaţie. Nivelul bonificaţiei şi termenele de plată cu anticipaţie se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.
(2) Bonificaţia prevăzută la alin. (1) se acordă şi în cazul în care la definitivarea impozitului prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice se constată că au fost achitate toate obligaţiile fiscale datorate pentru anul precedent până la termenele stabilite potrivit la alin. (1).
(3) Bonificaţia se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu valoarea bonificaţiei. Valoarea bonificaţiei se stabileşte de către contribuabil şi se înscrie în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare.
(4) Valoarea bonificaţiei nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit.
(5) În cazul în care, ulterior depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul majorării acestuia, beneficiază de bonificaţie pentru impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar, dacă acestea sunt stinse potrivit alin. (1).
(6) În cazul în care, ulterior depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul diminuării acestuia, pentru sumele achitate în plus se aplică în mod corespunzător prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Share this Post