Art. 120^1: Determinarea şi plata impozitului pe venitul anual estimat

Alexandra.caras/ May 8, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL XI: Venitul net anual impozabil
Art. 120^1: Determinarea şi plata impozitului pe venitul anual estimat

(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 120 au obligaţia estimării venitului net anual pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare a venitului.
(2) Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care impozitul se reţine la sursă.

Share this Post