Art. 91: Definirea veniturilor din investiţii

Alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

Art. 91:
Definirea veniturilor din investiţii
Veniturile din investiţii cuprind:
a) venituri din dividende;
b) venituri din dobânzi;
c) câştiguri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate;
d) câştiguri din transferul aurului financiar, definit potrivit legii;
e) venituri din lichidarea unei persoane juridice.

← Art. 90: Reguli aplicabile contribuţiilor sociale aferente
veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor

Art. 92: Definirea veniturilor din România
din transferul titlurilor de valoare →

Share this Post