Art. 90: Reguli aplicabile contribuţiilor sociale aferente veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor

Alexandra.caras/ January 28, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL IV: Impozitul pe venit
CAPITOLUL IV: Venituri din cedarea folosinţei bunurilor
Art. 90: Reguli aplicabile contribuţiilor sociale aferente veniturilor
realizate din cedarea folosinţei bunurilor

Acest text a fost abrogat.

Share this Post