Art. 871: Conţinutul dreptului de concesiune

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL II: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice
SECŢIUNEA 3: Dreptul de concesiune
Art.  871: Conţinutul dreptului de concesiune


(1)Concesionarul are dreptul şi, în acelaşi timp, obligaţia de exploatare a bunului, în schimbul unei redevenţe şi pentru o durată determinată, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi a contractului de concesiune.
(2)Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică.
(3)Procedura de concesionare, precum şi încheierea, executarea şi încetarea contractului de concesiune sunt supuse condiţiilor prevăzute de lege.

Share this Post