Art. 870: Apărarea dreptului de administrare

Alexandra.caras/ May 8, 2020/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CAPITOLUL II: Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice
SECŢIUNEA 2: Dreptul de administrare

Art. 870: Apărarea dreptului de administrare

(1)Apărarea în justiţie a dreptului de administrare revine titularului dreptului.
(2)Dispoziţiile art. 696 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

Share this Post