Art. 722: Situaţia carierelor de piatră şi de nisip nedeschise şi a comorilor

Alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
CAPITOLUL II: Uzufructul
SECŢIUNEA 2: Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar
SUBSECŢIUNEA 1: Drepturile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar
Art. 722: Situaţia carierelor de piatră
şi de nisip nedeschise şi a comorilor

Uzufructuarul nu are niciun drept asupra carierelor nedeschise încă şi nici asupra comorii ce s-ar putea descoperi în timpul uzufructului.

← Art. 721: Dreptul asupra carierelor de piatră
şi de nisip aflate în exploatare

Share this Post