Art. 721: Dreptul asupra carierelor de piatră şi de nisip aflate în exploatare

Alexandra.caras/ March 29, 2019/ 2019 Codul civil

Sintact.ro

Art. 721: Dreptul asupra carierelor de piatră şi de nisip aflate în exploatare
CARTEA III: Despre bunuri*)
*) Dispozițiile tranzitorii și de punere în aplicare a cărții a III-a
sunt cuprinse în art. 55-82 din Legea nr. 71/2011.
TITLUL III: Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată
CAPITOLUL II: Uzufructul
SECŢIUNEA 2: Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar
SUBSECŢIUNEA 1: Drepturile uzufructuarului
şi ale nudului proprietar

În condiţiile legii, uzufructuarul se foloseşte întocmai ca nudul proprietar de carierele de piatră şi de nisip ce sunt în exploatare la constituirea dreptului de uzufruct.

Share this Post