Art. 70: Poziţia terţului în proces

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziţii generale
TITLUL II: Participanţii la procesul civil
CAPITOLUL II: Părţile
SECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecată
SUBSECŢIUNEA 2: §2. Intervenţia forţată
SUBSECŢIUNEA 2^1: I. Chemarea în judecată a altei persoane
Art. 70: Poziţia terţului în proces

Cel chemat în judecată dobândeşte poziţia procesuală de reclamant, iar hotărârea îşi produce efectele şi în privinţa sa.

Share this Post