Art. 69: Comunicarea cererii

Alexandra.caras/ January 29, 2019/ 2019 procedura civila

Sintact.ro

CARTEA I: Dispoziţii generale
TITLUL II: Participanţii la procesul civil
CAPITOLUL II: Părţile
SECŢIUNEA 3: Alte persoane care pot lua parte la judecată
SUBSECŢIUNEA 2: §2. Intervenţia forţată
SUBSECŢIUNEA 2^1: I. Chemarea în judecată a altei persoane
Art. 69: Comunicarea cererii

(1) Cererea va fi motivată şi, împreună cu înscrisurile care o însoţesc, se va comunica atât celui chemat în judecată, cât şi părţii potrivnice.
(2) La exemplarul cererii destinat terţului se vor alătura copii de pe cererea de chemare în judecată, întâmpinare şi de pe înscrisurile de la dosar.
(3) Dispoziţiile art. 64 şi 65 se aplică în mod corespunzător.

Share this Post