Art. 255: Distrugerea din culpă

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniului
CAPITOLUL V: Distrugerea şi tulburarea de posesie

Art. 255: Distrugerea din culpă

(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.
(2) Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

Share this Post