Art. 254: Distrugerea calificată

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

Sintact.ro

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniului
CAPITOLUL V: Distrugerea şi tulburarea de posesie
Art. 254: Distrugerea calificată

(1) Dacă faptele prevăzute în art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.
(2) Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări, echipamente, instalaţii sau componente ale acestora şi care a avut ca urmare moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor persoane.

Share this Post