Art. 257: Ultrajul

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL III: Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de statCAPITOLUL I: Infracţiuni contra autorităţiiArt. 257: Ultrajul (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu

Read More

Art. 256^1: Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL V: Distrugerea şi tulburarea de posesieArt. 256^1: Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave Dacă faptele prevăzute la art. 228, 229, 233, 234, 235, 239, 242, 244, 245, 247, art. 249-251 au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate. ← Art. 256: Tulburarea de posesie

Read More

Art. 256: Tulburarea de posesie

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL V: Distrugerea şi tulburarea de posesieArt. 256: Tulburarea de posesie (1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, prin violenţă sau ameninţare ori prin desfiinţarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.(2) Acţiunea penală se pune

Read More

Art. 255: Distrugerea din culpă

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL V: Distrugerea şi tulburarea de posesieArt. 255: Distrugerea din culpă (1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte

Read More

Art. 254: Distrugerea calificată

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL V: Distrugerea şi tulburarea de posesieArt. 254: Distrugerea calificată (1) Dacă faptele prevăzute în art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.(2) Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrări, echipamente, instalaţii sau componente ale acestora

Read More

Art. 253: Distrugerea

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL V: Distrugerea şi tulburarea de posesieArt. 253: Distrugerea (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun aparţinând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.(2)

Read More

Art. 252: Sancţionarea tentativei

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL IV: Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electroniceArt. 252: Sancţionarea tentativei Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul capitol se pedepseşte. ← Art. 251: Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos Art. 253: Distrugerea →

Art. 251: Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL IV: Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electroniceArt. 251: Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos (1) Acceptarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, cunoscând că este efectuată prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat

Read More

Art. 250: Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos

Alexandra.caras/ August 29, 2019/ 2019 codul penal

TITLUL II: Infracţiuni contra patrimoniuluiCAPITOLUL IV: Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electroniceArt. 250: Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (1) Efectuarea unei operaţiuni de retragere de numerar, încărcare sau descărcare a unui instrument de monedă electronică ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fără consimţământul titularului, a unui instrument de plată electronică sau a datelor

Read More