Art. 152: Colectarea creanţelor fiscale

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

Sintact.ro

TITLUL VII: Colectarea creanţelor fiscale
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 152: Colectarea creanţelor fiscale

(1) În sensul prezentului titlu, colectarea creanţelor fiscale reprezintă totalitatea activităţilor care au ca scop stingerea creanţelor fiscale.
(2) Colectarea creanţelor fiscale se face în temeiul unui titlu de creanţă fiscală sau al unui titlu executoriu, după caz.

Share this Post