Art. 151: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central şi local

Alexandra.caras/ September 4, 2019/ 2019 procedura fiscala

Sintact.ro

CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central
Art. 151: Dispoziţii finale privind controlul fiscal efectuat de organul fiscal central şi local

(1) Delimitarea competenţelor diferitelor structuri de control din cadrul A.N.A.F. se realizează prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(2) Structurile de control din cadrul A.N.A.F. au obligaţia de a colabora în scopul efectuării controlului fiscal prevăzut de prezentul titlu, în condiţiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (1).
(3) Delimitarea competenţelor diferitelor structuri de control din cadrul organului fiscal local se realizează prin hotărâre a autorităţii deliberative.
(4) Controlul fiscal efectuat de organul fiscal central sau local poate consta şi în acţiuni de prevenire şi conformare.

Share this Post