Art. 150: Excepţii specifice privind veniturile prevăzute la art. 137 alin. 1 lit. b şi b^1

Alexandra.caras/ May 9, 2019/ 2019 cod fiscal

Sintact.ro

TITLUL V: Contribuţii sociale obligatorii
CAPITOLUL II: Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat
SECŢIUNEA 5: Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice
care realizează venituri din activităţi independente

Art. 150: Excepţii specifice privind veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)

(1) Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b1).
(2) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b1).

Share this Post